Creative Guides

Efter flera förfrågningar kommer här en instruktionsfilm till animationsappen ”Stop Motion Studio Pro” för Ipad och Iphone. I guiden går jag igenom programmets grundläggande funktioner så att det ska vara lätt att komma igång och börja animera. Lycka till!

stop motion

Tidsåtgång: ca 2 – 2 1/2 h

Svårighetsgrad: medelsvår-svår

Ämnesanknytning: bild

svar

Material som behövs:

Ipad med laddare och hörlurar
Programvara = Stop Motion Studio Pro eller Stop Motion Studio (gratisversion)
Ipad stativ, t ex. den här varianten från Kjell & Co
Material till animation (te x. knappar, stenar, pinnar, piprensare etc)
Papper i A2 storlek till bakgrund, tejp.
Arbetsyta med jämn belysning

Kostnad:
Program licens för Pro versionen = ca 50 :-

stopmotion_rigg

Förberedelse:

Rigga Ipaden på stativet så att den sitter stadigt.

Se till att det finns ledigt utrymme på Ipaden (minst 1,5 GB).

Koppla in laddaren och hörlurarna.

Fäst bakgrunden med tejp på arbetsbordet och ta fram animationsmaterialet.

Ordna så att du har en jämn belysning.

Titta gärna på instruktionsfilmen och animera parallellt. (Hela filmen är 25 minuter)

 

 

Här är en inspirationsfilm som jag gjort enligt samma princip till dansföreställ-

ningen ”Lövkoja” i koreografi av Ingrid Olterman. Den fina musiken har Sten

Sandell gjort.

 

ritsaga

Här kommer exempel på två ritsagor till som heter ”Ballongresan” och ”Rut fiskar”.

Bild och textmanus kan du ladda hem i pdf-format genom att klicka på namnen ovan.

Titta gärna på filmerna nedan för att se hur ritsagorna kan berättas.

Vill du göra en egen ritsaga?

I guiden ”ritsagor” finns det tips på hur du kan gå till väga.

ritsaga

en dramalek/ improvisation som är bra som uppstart för yngre barn (4-7 år)

Vad behövs:

ett tomt rum med utrymme att röra sig i, cd spelare samt musik. (gärna någon med olika nyanser och tempon, som te x. Nino Rotas musik till filmen Amarcord)

Vad gör vi:

Samlas i ring. Inled med att berätta att vi ska göra en utflykt till stranden. Fråga runt om vilka kläder som kan vara bra att ta på sig.

Ta till vara på alla förslag som kommer och mima tillsammans hur ni sätter på er dem. Flika gärna in med frågor kring detaljer, te x. vilka färger, om det är knappar eller dragkedja, vilken typ av te x. badkläder det är etc. för att bygga ut förslagen.

Fortsätt med vilka saker som kan vara bra att ta med. Alla har en (osynlig) väska framför sej där förslagen som kommer packas ner. Obs. det är viktigt att bejaka alla förslag som kommer upp. Det finns inte något som är rätt eller fel utan syftet är att engagera och få med alla i improvisationen.

Fortsätt ev. även med matsäck, brukar vara populärt:)

När det börjar kännas som att ni är klara är det dags att ge sig av. Ta er upp på fötter och bege er iväg mot stranden.

Låt improvisationen övergå i en ”Följa John”-lek, där ni turas om att leda. Sätt på musik till den här delen. Den som går främst leder de andra. Dramatisera färden genom att hitta på olika sätt att gå och te x. vilka vägar ni färdas längs, genom skogen, i uppförsbacke, i nerförsbacke, genom högt gräs etc.

Så småningom närmar ni er havet. Hör ljudet av vågorna och måsarna. Känn lukten av havet och sanden under fötterna etc.

Samlas i cirkel igen, och titta ut över havet.

Låt gärna improvisationen övergå i någon annan lek.

(En bra uppsamlande sådan är t ex. livbojen)

Sandanimation med OH-apparat

– ett roligt och effektfullt sätt att skapa föränderliga bilder till musik

tidsåtgång: ca 1 h

svårighetsgrad: lätt

ämnesanknytnig: bild, svenska, musik, drama

relaterade guider: ritsagor

ungefärlig kostnad: minimal (om man har en OH-apparat)

Material som behövs:

Sand (gärna finkornig)

Skyffel  (för att lätt kunna samla ihop och hälla ut sanden på OH-glaset)

OH-apparat

Tejp

Musik (gärna några olika stycken med skiftande dynamik) tips: flera fina inspelningar i cd-boxen ”stor musik för små öron”)

om man vill:

pensel, små utklippta figurer eller objekt i papper eller färgad OH-plast.

Moment:

1. förberedelse:
Tejpa kanterna runt glaset på OH-apparaten så att inte sanden rinner ner i apparaten.

Ordna en projektionsyta, t. ex.  ett uppspänt papper i en dörr öppning

ställ in OH-apparaten. (det är bäst om den står på golvet)

2a. sandanimationer – intro

Arbeta gärna i en mindre grupp (8-12 st)

förslag på upplägg:

•  Inled med att göra en sandanimation till musik. (se exempelfilm nedan) Stanna gärna upp ibland så att de som tittar själva kan upptäcka och fantisera kring bilderna som uppstår.

•  Låt alla prova att använda sanden och skuggorna. Växla så att det inte blir för många på en gång.

2b. sandanimationer – visa för varandra

• Dela upp i grupper om 1-3 personer som turas om så att göra animationer och titta på.

• Skapa ett fokus och samling inför varje ny animations början. Ett bra sätt är att sopa ihop sanden på skyffeln och stänga av musiken. Starten blir när sanden hälls över glaset  och musiken sätts på.

3. förslag att arbeta vidare

– Hitta på en berättelse till din sandanimation. Prova ut några bilder som du kan återskapa. Framför berättelsen live eller skriv ner den och sätt ihop den med fotografier av dina sandbilder

– hitta på nya tekniker; kombinera sandanimationer med utklippta figurer i papper och skuggfigurer.

4. inspiration

Det finns många fina filmer med sandanimationer och skuggspel som man kan titta på som inspiration.  Här är två exempel (men det finns många fler)

sandanimation

skuggspel

Trädspelet Arbos

Ett vackert och sinnrikt spel från M + A Spiele i Ludwigsberg.

Här får man användning av sin uppmärksamhet, sitt tålamod och sin finmotorik…

från 6 år för 1-8 spelare  (finns även i större storlekar)

för mer information kontakta M + A Spiele eller den svenska återförsäljaren:

Different Games

tidsåtgång: ca 3 h (fördelat på 3 tillfällen)

svårighetsgrad: lätt

ämnesanknytning: svenska, bild, drama

relaterade övningar: bildanalys stafetten

ungefärlig kostnad: ringa

material som behövs:

ca 25 bilder av olika konstverk (gärna abstrakta) – ett till varje elev (t. ex. ur ”vykortsböcker”  med bilder av Miro, Kandinsky, Picasso m. fl. finns utgivna av Taschen Förlag m. ca 30 kort i varje)

OH-apparat och korten överförda till OH-plast, ta även fram en OH-bild på ”Mona Lisa” av Leonardo sa Vinci och/eller  på ”Skriet” av Edward Munch

Papper och penna

färger och penslar (till del. 4)

del 1. uppstart historiska konststölder

Ladda ner dokumentet Ett återbördat leende och ett stulet skri där det berättas om två uppmärksammade konststölder; stölden av Leonardo da Vincis ”Mona Lisa” från Louvren 1911 och stölden av Edward Munchs tavlor ”Skriet” och ”Madonna” från Munch-museet i Oslo 2004. Läs in dej på historien och inled passet med att visa OH bilder på ”Mona Lisa” respektive ”Skriet” och fråga om det är någon som känner igen tavlorna. Gör en kort och kärnfull resumé kring händelserna för hur de två tavlorna stals.

Låt introt övergå i att presentera uppgiften som klassen står inför; att i rollen som konstsamlare och polis gemensamt  försöka lösa ytterligare ett antal konststölder.

del 2. på polisstationen

Arbeta i par.

En börjar i rollen som konstsamlare som blivit bestulen på sitt favoritkonstverk, och den andra som polis.

Konstsamlaren får ett bild på det stulna konstverket, Obs. Här är det viktigt att INTE visa det för polisen utan det gäller för konstsamlaren att beskriva sin tavla så noggrant som möjligt så att polisen kan känna igen den om den skulle dyka upp. Polisen antecknar detaljer i beskrivningen.

När ni är klara byter ni roller. (Dela ut en ny bild till den som är konstsamlare)

del 3. tillslaget

Samla hela klassen när alla har varit både poliser och konstsamlare. Berätta att det gjorts ett stort tillslag hos en skum konsthandlare som visade sig ha ett stort antal värdefulla konstverk i källaren. Nu är det polisernas uppgift att se om de kan hitta tavlan de letar efter bland de stulna konstverken.

mörklägg och visa konstverken på OH.

Eftersom alla varit poliser har alla en tavla att hitta. Det är väldigt viktigt att konstsamlarna inte avslöjar sina tavlor när de visas upp. När polisen ser en tavla som hon eller han tycker stämmer med beskrivningen räcker man upp handen för att visa sitt intresse.

Polisen läser upp beskrivningen på konstverket och kontrollerar sedan med den bestulna konstsamlaren om det var rätt bild. Fortsätt till alla poliser hittat de konstverk de letar efter.

del 4. tavla på recept

Använd bildbeskrivningarna från ”Konststölden” som instruktion/recept för att måla en bild. Försök följa beskrivningen så noga du kan.

OBS. fördela beskrivningarna så att man målar en bild som man inte tidigare arbetat med som polis eller konstsamlare.

del 5. gör en utställning

Gör en utställning där förlagan, beskrivningen och bilden som målats efter beskrivningen monteras brevid varandra.

Förslag på utkast till utställningsaffisch stulen konst (skriv in skolans namn, datum för stölden och staden där den ligger)

Affischen finns att laddas ner som word dokument här: stulen konst

Att utveckla förmågan att beskriva och tolka bilder tillsammans. Att skilja på olika former och begrepp.

Finns en OH-apparat så använd gärna den, samt för över ett 10-tal fotografier till OH-plast (Arbeta gärna med olika ”typer” av bilder som fotografier, föreställande och abstrakt konst etc.)

Sitt i en halvcirkel så att alla ser de projicerade bilderna.

Uppgiften är att gemensamt analysera/ tolka några olika bilder. Hjälps åt att beskriva bilderna så noggrant som möjligt. Tänk som om ni skulle berätta om den för någon som var blind. Beskriv de olika detaljerna, var på bilden de finns. Berätta om hur bilden är uppbyggd.

Börja i ena änden av cirkeln, gå laget runt. Ta en detalj var. När uppslagen börjar sina, kan ordet bli fritt. Är det något vi har glömt att berätta om?  Börja med ”enklare ” bilder, t. ex. stilleben.

Frågor som beroende bild kan vara till stöd för analysen:

-vad föreställer bilden?

-vad kan man säga om detaljer, former, färger, placering?

-hur är bilden uppbyggd, förgrund, bakgrund?

-ljuset, hur faller det? Ger det information om vilken tid på dagen det är?

-finns det detaljer som visar från vilken tidsperiod bilden är?

-vad kan man få för information om personerna på bilden? (om det finns några sådana)

-finns det detaljer på bilden som visar om den föreställer någon speciell plats?

-vänder sig bilden till någon speciell?

-vad vet jag om den som gjort bilden?

Ordlista

analysera = upplösa i sina beståndsdelar, utreda

stilleben = målning som föreställer uppställda livlösa föremål

guide för att arbeta vidare med bildanalys: konststölden

kan användas fristående eller som fortsättning på stafett berättelsen eller bildanalys stafetten. Ett sätt att få ideer och uppslag till en berättelse.

Ta fram och dela ut ett antal fotografier (från tidskrifter, fotoböcker, internet etc.) gör även OH-plast kopior av bilderna.

Bilden är en inspiration för berättelsen. Fantisera helt fritt. Ta till vara på de idéer som dyker upp på samma sätt som när gruppen berättade tillsammans. Skriv upp några frågor som exempel och stöd

– vem är det som är på bilden?

– vad hände innan bilden togs?

– vilka ljud hörs i bilden?

– vilken årstid är det?

– vad hände efter bilden togs? (etc)

Som avslutning på lektionen kan eleverna läsa upp sina berättelser för varandra. Släck ned, ordna m. skrivbordslampa.

Visa fotografiet på OH samtidigt som historien läses upp.

En bra övning för att komma igång med att hitta på berättelser.

Finns en OH-apparat så använd gärna den, samt för över ett 10-tal fotografier till OH-plast (te x. bilder ur tidskrifter, fotoböcker, vykort etc.)

Uppgiften är att gemensamt hitta på en historia utifrån bilderna. Sitt i en halvcirkel så att alla ser de projicerade bilderna.

Börja med att lägga upp den första bilden. Låt berättelsen gå runt i ringen, haka i varandra. Ibland kanske man berättar några meningar, ibland bara något ord. Försök skapa en känsla av att alla infall är okej, man behöver inte vara fyndig eller rolig.

Låt berättelsen växa fram genom att lyssna och hämta inspiration från varandra. Tappar man tråden och inte kommer på något, kan man be om en ny bild. Försök att väva in den i berättelsen. Om berättelsen drar iväg åt för många håll kan läraren ställa några konkreta frågor till berättelsen, t. ex. vad som hände med karaktärer som nämndes i början för att väva in dem i berättelsen igen.

Berättelsen kan gärna få gå några varv. Det brukar kännas när den är slut. Avsluta genom att läraren sammanfattar berättelsen med hjälp av eleverna och bilderna.

En bra övning att få igång gruppen och skärpa uppmärksamheten och samspelet på ett enkelt och lekfullt sätt.

Sprid ut er i en jämn cirkel i rummet.

Börja med att skicka en klapp runt i ringen. Tänk på att den som skickar klappen ska ha ögonkontakt med den hon får klappen av och den hon skickar den vidare till. Skicka tydliga klappar till varandra.

Börja lugnt, så att alla får in ögonkontakten och klappen. Öka sedan tempot. När klappen flyter bra kan

man lägga till varianter. (Hitta gärna på egna) te x.

– att byta riktning på klappen

– att skicka klappen fritt i cirkeln

– att prova en supersnabb variant, med klappen som en elektrisk stöt som går genom cirkeln. etc.

Etiketter: ,

Ja tack! jag vill ha information om nya inlägg på Creative Guides via epost.

Gör sällskap med 83 andra följare