Creative Guides

Archive for the ‘bild berättelser’ Category

Att utveckla förmågan att beskriva och tolka bilder tillsammans. Att skilja på olika former och begrepp.

Finns en OH-apparat så använd gärna den, samt för över ett 10-tal fotografier till OH-plast (Arbeta gärna med olika ”typer” av bilder som fotografier, föreställande och abstrakt konst etc.)

Sitt i en halvcirkel så att alla ser de projicerade bilderna.

Uppgiften är att gemensamt analysera/ tolka några olika bilder. Hjälps åt att beskriva bilderna så noggrant som möjligt. Tänk som om ni skulle berätta om den för någon som var blind. Beskriv de olika detaljerna, var på bilden de finns. Berätta om hur bilden är uppbyggd.

Börja i ena änden av cirkeln, gå laget runt. Ta en detalj var. När uppslagen börjar sina, kan ordet bli fritt. Är det något vi har glömt att berätta om?  Börja med ”enklare ” bilder, t. ex. stilleben.

Frågor som beroende bild kan vara till stöd för analysen:

-vad föreställer bilden?

-vad kan man säga om detaljer, former, färger, placering?

-hur är bilden uppbyggd, förgrund, bakgrund?

-ljuset, hur faller det? Ger det information om vilken tid på dagen det är?

-finns det detaljer som visar från vilken tidsperiod bilden är?

-vad kan man få för information om personerna på bilden? (om det finns några sådana)

-finns det detaljer på bilden som visar om den föreställer någon speciell plats?

-vänder sig bilden till någon speciell?

-vad vet jag om den som gjort bilden?

Ordlista

analysera = upplösa i sina beståndsdelar, utreda

stilleben = målning som föreställer uppställda livlösa föremål

guide för att arbeta vidare med bildanalys: konststölden

kan användas fristående eller som fortsättning på stafett berättelsen eller bildanalys stafetten. Ett sätt att få ideer och uppslag till en berättelse.

Ta fram och dela ut ett antal fotografier (från tidskrifter, fotoböcker, internet etc.) gör även OH-plast kopior av bilderna.

Bilden är en inspiration för berättelsen. Fantisera helt fritt. Ta till vara på de idéer som dyker upp på samma sätt som när gruppen berättade tillsammans. Skriv upp några frågor som exempel och stöd

– vem är det som är på bilden?

– vad hände innan bilden togs?

– vilka ljud hörs i bilden?

– vilken årstid är det?

– vad hände efter bilden togs? (etc)

Som avslutning på lektionen kan eleverna läsa upp sina berättelser för varandra. Släck ned, ordna m. skrivbordslampa.

Visa fotografiet på OH samtidigt som historien läses upp.

En bra övning för att komma igång med att hitta på berättelser.

Finns en OH-apparat så använd gärna den, samt för över ett 10-tal fotografier till OH-plast (te x. bilder ur tidskrifter, fotoböcker, vykort etc.)

Uppgiften är att gemensamt hitta på en historia utifrån bilderna. Sitt i en halvcirkel så att alla ser de projicerade bilderna.

Börja med att lägga upp den första bilden. Låt berättelsen gå runt i ringen, haka i varandra. Ibland kanske man berättar några meningar, ibland bara något ord. Försök skapa en känsla av att alla infall är okej, man behöver inte vara fyndig eller rolig.

Låt berättelsen växa fram genom att lyssna och hämta inspiration från varandra. Tappar man tråden och inte kommer på något, kan man be om en ny bild. Försök att väva in den i berättelsen. Om berättelsen drar iväg åt för många håll kan läraren ställa några konkreta frågor till berättelsen, t. ex. vad som hände med karaktärer som nämndes i början för att väva in dem i berättelsen igen.

Berättelsen kan gärna få gå några varv. Det brukar kännas när den är slut. Avsluta genom att läraren sammanfattar berättelsen med hjälp av eleverna och bilderna.

Gestalta en bild berättelse – guide i 5 steg

Har du tovat ett djur så gör gärna din berättelse om det, men det går även bra att använda del 1-2 i den här guiden fristående.

Hela den här guiden kan med fördel göras som ett grupparbete. Låt då berättelsen handla om djuren ni gjort eller låt var och en hitta på en karaktär som ingår i berättelsen.

Total tidsåtgång (del1-5) : ca 7-8 h (uppdelat på 6-7 tillfällen)

Svårighetsgrad: medelsvår-svår

Ämnesanknytnig: svenska, bild, (no, so etc.)

Relaterade guider: tova ett djur, stop motion

Ungefärlig kostnad:

Moment:

del 1: Hitta på en berättelse (1-2 h, gärna uppdelat på två tillfällen)

Material som behövs:

Papper och penna

Fundera och skriv kortfattat ner svaren på följande:

• Vem handlar berättelsen om? (Har du tovat ett djur så gör den gärna till det)

• Var utspelar sig berättelsen? I vilken miljö?

• Hitta på en särskild händelse som din karaktär är med om.

• Hur börjar berättelsen? Gör en inledning/ presentation

• Hitta detaljer i berättelsen som leder fram till händelsen.

• Är det ngr andra karaktärer som är med? Vilken roll spelar de?

(Om du vill arbeta vidare med del 3-5 i den här guiden och iscensätta berättelsen så kan det vara bra att inte blanda in alltför många karaktärer. Försök hålla det till max. 4 eller 5 stycken).

• Vilken är den dramatiska höjdpunkten i berättelsen.

• Finns det någon vändpunkt?  Te x. att något oväntat sker eller att karaktären får en möjlighet att handla på ett sätt som förändrar händelsernas gång.

• Hur slutar berättelsen? Gör en avslutning.

När du har skrivit ner ett skissartat utkast av de här olika delarna får du gärna prova att kortfattat berätta historien för någon för känna efter hur den fungerar.

Känns det trögt att komma igång? Titta gärna under guiden ”övningar” för olika uppvärmningstips.

Skriv till sist ner berättelsen.

del 2: gör ett storyboard (ca 1/2 – 1 h)

Material som behövs:

Papper och penna

Välj ut 6-10 situationer i din berättelse som du vill gestalta.

Gör ett enkelt storyboard med serierutor eller printa ut mallen som finns under  fliken material.

Gör enkla streckteckningar av händelserna och de miljöer de utspelar sig i.

(Om du vill arbeta vidare med del 3-5 i den här guiden så är det bra att begänsa antalet miljöer till max 3 stycken).

del 3. Bygg miljöerna (ca 2 h)

Material som behövs:

man kan te x. använda sig av kartonger och paper maiche eller frigolit.

Använd vad som finns, silkespapper, piprensare etc. kan te x. vara bra till detaljer.

förslag på byggmaterial:

• kartonger, olika, stora och små, (går bra att återvinna matpaket)

• hushålls och toapappersrullar

• frigolitskivor och frigolitskärare  (styrofix) (lite svår att få tag på men finns te x. att köpa på Material)

• saxar, papperstejp

• hink till vatten, muggar till klisterblandning

• golvpapper (grövre som brukar användas när man målar om)

• tapetklister och trälim, blanda till ca 50 g. enl. anvisningar på paketet + rör i ca 1 dl trä lim

• några större papper som kan användas till bakgrundshimmel

• limpistol

• penslar

• målarfärg

Hur går jag till väga?

Fundera på vilken miljö/ miljöer är det du ska bygga? Vad är det som är viktigt att ha med? Behövs det ett underlag, mark, golv att stå på? Vad är viktigt att ha med? vilka detaljer ska synas.

Försök att förenkla och ”fuska” så mycket det går. Om din karaktär te x. står på en mur i en scen så räcker det kanske bara med att göra toppen muren och en himmel som bakgrund, och den flyger kanske det bara är en himmel…

Tänk på att bildberättelsen kommer att fotograferas. Använd gärna samma miljö för att ta flera bilder från olika vinklar och i olika utsnitt.

Fundera också på i vilken skala (storlek) som miljöerna ska byggas utifrån din figur.

tillverkning med paper maiche/ förberedelse:

Klipp/riv några ca A3 stora bitar av golvpappret. Mjuka upp det genom att knyckla ihop det till en boll, veckla ut det, knyckla ihop det igen, veckla ut, och knyckla ihop en sista gång. Lägg det sedan i en hink med vatten, där det får ligga till sig (10 min räcker).

Montera och fäst de olika delarna vid varandra med hjälp av limpistol och häftapparat. Fokusera på att bygga upp de olika delarna i scenen, och bry dej inte om att det kanske ser lite konstigt ut med alla eventuella färger på kartonger. Målning och frinish kommer senare.

När grunden är klar, kan du göra miljön ändå lite stadigare genom att använda paper maiche. Krama försiktigt ut vattnet ur pappret och riv det i remsor. Fäst i skarvar med tapetklister.

LÅT TORKA !

Om du vill arbeta med frigolit så använd frigolitskäraren för att skära ut olika delar. Fäst bitarna med varandra med tapetklister.

När modellerna torkat kan du börja måla dem. Utspelar de sig ute så gör gärna en himmel som du kan fästa som bakgrund.

del 4: Fotografera storyboardet (ca  1 h)

Material som behövs:

miljön/ miljöerna och karaktärerna

stillbildskamera

stativ

några lampor (skrivbordslampor eller klämspotar

Ta fram storyboardet.

Iscensätt det bilder du skissat med hjälp av miljöerna och karaktärerna.

Titta i kameran. Ställ in stativet så att du fotograferar i samma nivå som marken i modellerna. Använd gärna täta utsnitt. Har du gjort tovade djur så kan man vrida på dem så att dem intar olika positioner. te x. låta huvudet titta åt olika håll, någon kanske ligger ner eller springer…

Rikta lamporna snett från vardera sidan av modellen för att få en bra belysning.

Ta gärna några bilder av varje scen i bildmanuset. Prova olika utsnitt.

Om det är något moment av berättelsen som man vill ha med på bild men som man inte gjort någon miljö till så kan man också göra en teckning av den scenen och fotografera den för att sen sen lägga in den i bildberättelsen.

del 5: förbered och framför berättelsen (1 h)

Material som behövs:

manus

bilderna (antingen utprintade eller projicerade)

dator och ev projektor

Förberedelse:

Gå igenom bilderna du tagit och välj ut en till varje del av berättelsen som du vill illustrera.

Berätta era historier för varandra.

Gör ni presentationen som grupp så dela gärna upp berättelsen mellan er.

Exempel på bild berättelse gjord med tovat djur och miljö i frigolit:


Ja tack! jag vill ha information om nya inlägg på Creative Guides via epost.

Gör sällskap med 81 andra följare